Nakladatelství Havran homepage

Gheorghe Stroe
Rudé slunce

Fiktivní deník dvojníka nejmenovaného vůdce národa, jenž přesvědčivě zobrazuje systém dialektiky moci v autoritativních režimech. Ovšem narozdíl od klasických děl daného žánru, jako jsou například romány Podzim patriarchy od Gabriela Garcíi Márqueze, Náprava dle metody od Aleja Carpentiera či Já nejvyšší od Augusta R. Bastose, Gheorghe Stroe situaci obrací a do popředí staví diktátorova dvojníka, kterému natolik vymyli mozek, že už ani nezná svou původní identitu a nedožaduje se práva na vlastní život. Dokonce se s diktátorem osobně nikdy nesetká. Zpočátku ještě mívá náznaky prozření, když mu nějaký vnější podnět nejasně připomene cosi z jeho osobní minulosti, postupem času se však natolik ztotožní se svým předobrazem, že se z pokorného vykonavatele příkazů sám stává ve vlastních očích důležitým hráčem na politickém kolbišti.

Překlad Jiří Našinec

2020, ISBN 978-80-87341-48-3, brož., 140 x 200 mm, 128 str.

Naše cena: 194 Kč
Doporučená prodejní cena: 228 KčMichael Borovička
10.10.1871
Fundamentální články
Pokus o rakousko-české vyrovnání

Rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867 je všeobecně známým historickým faktem. Mnohem méně už je známo, že o pouhé čtyři roky později se připravovalo rakousko-české vyrovnání. Podkladem pro ně měly být především tzv. fundamentální články, koncipované zvláštním výborem českého zemského sněmu. Nad touto akcí držel ochrannou ruku sám císař František Josef I., který se domníval, že po vyrovnání s Uhry bude třeba udělat nějaké ústupky také Čechům. Politický odpor proti „fundamentálkám“ byl však v obou polovinách říše tak silný, že se vyrovnání nakonec neuskutečnilo. Autor, který se mj. významně podílel na projektu Velkých dějin zemí Koruny české, se nezabývá pouze vyrovnávací akcí samotnou, ale líčí též postupnou demontáž českého státu, k níž po bitvě na Bílé hoře docházelo. Zdůrazňuje, že navzdory neúspěchu fundamentálních článků následně v české politické veřejnosti už trvale zakotvilo přesvědčení, že Češi mají na svůj (zatím jen autonomní) stát nezpochybnitelné právo.

2020, ISBN 978-80-87341-49-0, váz., 115 x 170 mm, 200 str.

Naše cena: 194 Kč
Doporučená prodejní cena: 228 KčJosef Fučík
Soča (Isonzo) 1917
*****
Jiří Kaše
Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války

Netradičně řešená „dvojkniha“ obsahuje dva samostatné texty, jež spojuje téma bitev za první světové války na řece Soče na nynějším italsko-slovinském pomezí. Těchto bojů, které svou hrůzou a množstvím padlých nezůstaly pozadu za masakry v severní Francii, se zúčastnili též mnozí čeští vojáci v uniformách rakousko-uherské armády. Vojenský historik Josef Fučík líčí uvedené události na základě záznamů ve válečných denících, bojových hlášení, zmínek v historických pracích i vzpomínek účastníků a své vyprávění doprovází množstvím dobových fotografií a tabulek. Historik umění Jiří Kaše se naproti tomu soustřeďuje na osudy českých umělců, které kolo dějin vrhlo na zdejší bojiště. Největší pozornost je tu věnována grafiku, malíři a svéráznému mysliteli Josefu Váchalovi, jehož reflexe sočské fronty je nesporně umělecky nejzávažnější. Autor sleduje Váchalovu osudovou cestu válečnými událostmi, jeho výtvarné a literární aktivity v tomto dramatickém období života, ale zejména poprvé v úplnosti prezentuje veřejnosti výsledky unikátního uměleckohistorického výzkumu v obci Soča i nečekané souvislosti Váchalových zážitků s výzdobou litomyšlského Portmonea.

2020,ISBN 978-80-87341-50-6 ,Váz., 140 x 205 mm, 336 str., č.b. + barevné fotografi

Naše cena: 389 Kč
Doporučená prodejní cena: 458 KčFrank Wenig
Paměti mouchy Gabriely

Ve zdi starobylé rodinné knihovny a archivu na zámku Ruckštejně se objeví při opravě kaple záhadná dutina plná starých svitků, listin a vzácných knih. Mezi těmito poklady leží také sešitek v modrých deskách. A tak na zámek přijíždí slovutný profesor Mleziva, aby nález odborně posoudil. Po 14 dnech tajemné klikiháky rozluští a s údivem zjistí, že jde o unikátní deník, který sepsala jedna pradávná, ale obyčejná moucha. Jde totiž o paměti jisté mouchy Gabriely, která z pozice inteligentního a přemýšlivého zástupce říše hmyzu vtipně glosuje svět lidí. Ten se této nezvyklé pozorovatelce ne vždy jeví jako správný, logický, a tudíž pochopitelný.

Nové ilustrované vydání pohádkového podobenství spisovatele a dramatika Franka Weniga, jednoho z autorů her a rozhlasových pořadů např. Kašpárka nebo Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy.
Ilustrace Pavel Štefan

2020, ISBN 978-80-87341-47-6, váz., 125 x 176 mm, 168 stran

Naše cena: 219 Kč
Doporučená prodejní cena: 258 KčWiesław Myśliwski
Obzor
Orig.: WIDNOKRAG

Monumentální románová freska, pevně zakotvená na polském venkově, je literární vzpomínkou na dramatické dětství v dramatické době. Autor očima dorůstajícího chlapce vykresluje život na polském venkově za války, ale i pozdější časy v sevření stalinismu a reálného socialismu. Zápletky, postavy a události se zdají být zpočátku vypůjčené ze skutečnosti, kterou důvěrně známe, ale postupně nabývají na složitosti, takže vyžadují pozornost a přemýšlení nad vnitřním smyslem a konsekvencemi. Nejde o román psaný podle jednoduchého zákona příčin a důsledků; jeho tajemství „jednoty v mnohosti“ tkví spíše ve fenoménu života samotného, od narození, přechodu od dětství k mládí a zralému věku až k smrti. Myśliwski (*1932) za tento román získal nejvyšší polskou literární cenu Nike.

Překlad Lenka Kuhar Daňhelová

2020, ISBN 978-80-87341-46-9, váz., 140 x 200 mm, 544 str.

Naše cena: 338 Kč
Doporučená prodejní cena: 398 KčVlad Zografi
Vedlejší účinky života
Orig.: Efectele secundare ale vieţii

Rumunský spisovatel, dramatik a překladatel Vlad Zografi (nar. 1960, Bukurešť, vl. jm. Vlad Djamo) vystudoval Fyzikální fakultu Bukurešťské univerzity a v roce 1994 získal doktorát z jaderné fyziky v Paříži. Od roku 1995 pracuje jako redaktor v nakladatelství Humanitas. Rozsáhlý román Vedlejší účinky života z roku 2013 mapuje osudy čtyř protagonistů – psychiatra, novinářky, autisty a jeho sestry – a jejich citová traumata, která ač na první pohled velmi odlišná, ve své podstatě jsou identická: znemožňují svým nositelům plnohodnotný život. Tento polyfonní román s ozvuky filozofického eseje má pečlivě vypracovanou strukturu a na příkladu několika konkrétních lidských příběhů klade obecnou otázku lidského údělu a poukazuje na morální stav současné společnosti.

Překlad Jiří Našinec

2019, ISBN 978-80-87341-44-5, brož., 140 x 200 mm, 474 str.

Naše cena: 313 Kč
Doporučená prodejní cena: 368 KčSylvie Weilová
Slanečci a saxofon

Francouzská spisovatelka Sylvie Weilová (nar. 1942, New York) vyučovala francouzskou literaturu na několika amerických univerzitách. Provdala se za newyorského lékaře a žije střídavě v USA a ve Francii. Je autorkou několika románů a knih pro mládež. Román Slanečci a saxofon z roku 2013 je hlubokou sondou do života jedné rozvětvené židovské rodiny, jež se z Evropy přestěhovala do New Yorku. Osudy jednotlivých členů jak ve staré vlasti, tak posléze v Bronxu a Brooklynu, umožňují čtenářům proniknout do nitra jejich životních příběhů i duší. Román tak v mnohém připomíná styl vyprávění I. B. Singera, ale s přidanou hodnotou nezaměnitelné jemnosti francouzské literatury i francouzského umění obecně.

Překlad Helena Beguivinová

2019, ISBN 978-80-87341-43-8, brož., 140 x 200 mm, 324 str.

Naše cena: 253 Kč
Doporučená prodejní cena: 298 KčWalter Vogt
Schizogorsk

Román švýcarského spisovatele a psychiatra Waltera Vogta (1927–1988) je sžíravou sondou do absurdních zákrut moderní evropské společnosti, která musí vytvářet umělé modelové situace, aby mohla na základě takto získaných zkušeností vůbec obstát. Schizogorsk, břitká karikatura každodenního vojenského života, je výstižným sarkastickým popisem jakéhosi „chodu naprázdno“ jednoho konkrétního armádního odboru, který inscenuje vojenský manévr, aby rozpohyboval složitou mašinérii vztahů, jež odhalují skutečnou povahu člověka.

Překlad Marie Voslářová, edice

2019, ISBN 978-80-87341-45-2, brož., 140 x 200 mm, 176 str.

Naše cena: 194 Kč
Doporučená prodejní cena: 228 KčPavel Soukup
11. 7. 1412
Poprava tří mládenců
Odpustkové bouře v Praze

V nové knize nakladatelství Havran autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili“ vyrušováním při kázání v kostele. Celá událost je zasazena do širokého kontextu tzv. odpustkových bouří v Praze roku 1412 a jejich důsledků, včetně kostnického koncilu. Autor, vědecký pracovník Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, se zabývá též „druhým životem“ tří popravených mládenců v paměti následujících staletí. Kniha nejen přináší některé nové poznatky, ale navíc je psána velmi přístupným a svěžím stylem.

2018, ISBN 978-80-87341-41-4, váz., 115 x 170 mm, 200 str.

Naše cena: 168 Kč
Doporučená prodejní cena: 198 KčMagdalena Wagnerová
Hlavní role: Praha

Publikace s cílem představit Prahu jako jedinečné město nepřehlédnutelných kulturních hodnot, starých tradic a bohaté minulosti, jež zdaleka přesahuje rámec jednoho města a jedné země, je autorským počinem Magdaleny Wagnerové. Narodila se v roce 1960 v Praze, vystudovala Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a FAMU na Smetanově nábřeží, obor scenáristiky a dramaturgie. Živí se jako spisovatelka a redaktorka, píše převážně pohádkové knihy pro děti a v mnohých hraje česká metropole nemalou roli. Je také autorkou tří románů a šesti publikací s tematikou Prahy. Fotografii se věnuje zájmově, ale celý život; samostatně vystavovala kromě Prahy také v Poděbradech, Jindřichově Hradci, Miláně a Bonnu. Vytvořila desítky fotografických knižních přebalů, které vtiskly nezaměnitelný charakter několika edičním řadám. Ve své tvorbě preferuje černobílou fotografii, jak dokazuje i touto publikací.

Titul Hlavní role: Praha edičně navazuje na Zlomky ze židovské Prahy autorky Jiřiny Chrastilové, který vyšel v nakladatelství Havran v roce 2014 a byl doplněný černobílými fotografiemi Magdaleny Wagnerové. Hlavní role: Praha je její výhradní autorskou záležitostí. Nad více než třemi desítkami jejích vyprávění z nejrůznějších pražských lokalit se vznáší jeden otazník. Jsou pouze nositeli dávno již uzavřených a notoricky známých příběhů, anebo mají ještě stále právo na svoje tajemství? Autorku zajímají polozapomenuté osudy obyvatel starých domů či paláců, významné chvíle objektů, jež dávno neplní svoji původní funkci, anebo naopak místa, která slouží svému účelu navzdory času, jenž uplynul – ať šlo o války, požáry, dobové přestavby, proměny módy, vkusu, životního stylu, náboženství, stavebních slohů či vliv přirozeného chátrání. Zachovat si původní podobu v tak starém městě, jako je Praha, bylo prakticky nemožné, ale někdy se tak přesto stalo a ještě je čas tento „zlomek“ zachytit stisknutím spouště anebo zapsáním na papír. Autorka hledá oba protipóly a kouzlo nalézá právě v jejich prolnutí, dokládajícím bohatou minulost Prahy jako města, ve kterém se narodila, přes půl století zde žije a pokud se přece jen na krátký čas vzdálí, vrací se do něj jako do svého domova.

2018, ISBN 978-80-87341-40-7 ,Váz., 160 x 235 mm, 444str., č.b. fotografie

Naše cena: 338 Kč
Doporučená prodejní cena: 398 KčKateřina Sochorová
ITÁLIE – České stopy v Itálii ( a naopak)

Kniha mapující „české stopy“ v Itálii (a naopak) je spíše jakýmsi „pocitovým“ průvodcem než běžnou příručkou cestovatele, neklade si tedy za cíl provést čtenáře vyčerpávajícím způsobem po všech – nebo alespoň těch nejdůležitějších – italských pamětihodnostech. Autorka na Itálii nahlíží z jiného úhlu, přičemž se soustřeďuje především na hledání souvislostí mezi italskou a českou kulturou. Zmiňuje mimořádné osobnosti, které se zapsaly do dějin obou zemí, ať už v kladném či záporném smyslu, a uvádí také nejrůznější zajímavosti vyplývající z dlouholeté česko-italské (anebo italsko-české) vzájemnosti. Obdobně netradičně nakladatelství přistoupilo i k výtvarnému pojetí publikace, která není doprovázena fotografiemi, jak to bývá obvyklé u klasických průvodců, nýbrž je vyzdobena uměleckými skicami Pavla Štefana, čímž se záměrně chce trochu podobat například Čapkovým cestopisům z období první republiky
Ilustrace Pavel Štefan

2015, ISBN 978-80-87341-29-2, váz., 140 x 200 mm, 208 str.

Naše cena: 194 Kč
Doporučená prodejní cena: 228 Kč