Nakladatelství Havran homepage

Jindřich Francek
Manželské a jiné vibrace
v českých zemích raného novověku

Autor provádí čtenáře světem mužů a žen ve všech obdobích jejich života, od narození po úmrtí, včetně rituálů, které se s danými událostmi pojily. Především však nahlíží do rodinného života různých vrstev společnosti a na konkrétních případech přibližuje vztahové „vibrace“, které mohly vést až k rodinným rozvratům a nejrůznějším sexuálním deliktům. Jim je věnována podstatná část knihy: bigamie, cizoložství, konkubinát, únos, smilstvo, znásilnění, incest, infanticidium, sodomie, prostituce. Na základě obsáhlých citací z dobových pramenů se čtenář seznámí s vybranými případy, jejich „skutkovou podstatou“ i případným následným potrestáním. Knihu doplňuje množství dobových grafik

2022, ISBN 978-80-87341-57-8 ,Váz., 160 x 235 mm, 336 str., č.b. fotografie

Naše cena: 338 Kč
Doporučená prodejní cena: 398 KčCharles Nodier
Jak jsem obcoval s ďáblem

Pátý svazek výboru z díla průkopníka romantického hnutí ve Francii Charlese Nodiera Jak jsem obcoval s ďáblem ukazuje tři různé fasety autorovamnohostranného tvůrčího typu. První próza Nový Faust a nová Markétka vnáší do Nodierova„racionálního fantastična“ ironickou a parodickounotu. Fantastické téma v ní totiž není nikde pojímáno vážně a lehkost tónu spíš odkazuje ke stylu francouzských libertinských autorů 18. století. Vypravěč se jako Faust pokouší vyvolat ďábla, ale ukáže se, že účinnější než čáry jsou milostné dopisy, jež skládá pro přítele, který neumí pořádně psát. Potíže nastanou ve chvíli, kdy zjistí, že dopisy jsou určeny dívce, do níž jsou zamilovaní oba dva.V próze Legenda o sestře Beatrix vytváří Charles Nodier na půdorysu německé legendy z 13. století poetický příběh o mravním pádu a vykoupení. V rozsáhlém textu Tereza Aubertová, z politických důvodů vydaném nejprve anonymně, se Nodier uchyluje k postupu běžně užívanému v 18. století, kdy spisovatel vydává vlastní dílo za nalezený rukopis, aby se vyhnul cenzorským zásahům. V tragickém příběhu lásky mladičkého šlechtice, který bojuje v řadách royalistických vzbouřenců v Bretani, a dcery předsedy revolučního výboru Terezy Aubertové, Nodier zúročil obsedantní vzpomínky z dětství, kdy jako syn soudce revolučního tribunálu býval očitým svědkem revolučního teroru.

Překlad z francouzštiny Jiří Našinec

2022, ISBN 978-80-87341-55-1, váz., 115 x 170 mm, 208 str.

Naše cena: 253 Kč
Doporučená prodejní cena: 298 KčIvo Cerman
1.11.1781
Zrušení nevolnictví
Základ občanské svobody

Dne 1. listopadu 1781 rozhodl Josef II. o zrušení nevolnictví, ale i o udělení jistých základních práv. Položil tím základy naší dnešní svobody. Přesto málokdo zná celý obsah všech emancipačních nařízení a jejich ideové zdroje. Málo se ví, že nevolnictví bylo rušeno v celé monarchii, nejen u nás. Není objasněno, zda víc pomohla kritika právníků, kteří chtěli nastolit rovnost, nebo kritika ekonomů, jimž vadila nízká efektivita roboty. Dosud se také nevědělo, od kdy začalo být nevolnictví na obtíž, a nejistota panuje i ohledně otázky, v čem mělo nevolnictví vůbec spočívat. Autor, známý historik evropského osvícenství, se v knize snaží všechny uvedené otázky postupně řešit. Činí tak velmi poutavou a přístupnou formou, v závěru knihy srovnává zdejší situaci s jinými evropskými zeměmi a v přílohách čtenář nalezne mj. i kompletní znění daného patentu.

2022, ISBN 978-80-87341-56-8, váz., 115 x 170 mm, 236 str.

Naše cena: 219 Kč
Doporučená prodejní cena: 258 KčAgneta Pleijelová
Dvojportrét

Co se stane, jestliže se setkají dvě tak rozdílné osobnosti jako rakouský expresivní malíř Oskar Kokoschka a patrně nejznámější anglická autorka detektivních románů Agatha Christie? O čem si mohou tito dva výluční jedinci vyprávět, když už spolu musejí strávit společný čas, než vznikne jeden obraz? Román švédské autorky Agnety Pleijelové (* 1940) o setkání velkých umělců se otevírá jako kniha ve chvíli, kdy manžel Agathy Christie a její vnuk požádají malíře o portrét své nevšední manželky a babičky. Ta, do jisté míry proti své vůli, se nechává od uznávaného malíře portrétovat, a přitom klade přímé, často velmi osobní otázky, týkající se například jeho problematického vztahu k Almě Mahlerové, na oplátku poodhrne před malířem roušku, jež zakrývá tajemství o jejím legendárním zmizení. A tak mají protagonisté během šesti sezení, které si Kokoschka vymínil, možnost proniknout jeden druhému takříkajíc pod kůži, a zamýšlený portrét se mění v dvojportrét, kterým získávají oba dva.

Překlad ze švédského originálu Zbyněk Černík

2022 , ISBN 978-80-87341-59-9, brož., 140 x 200 mm, 140 str.

Naše cena: 219 Kč
Doporučená prodejní cena: 258 KčWalter Vogt
Stárnutí

Jev, který lidé nazvali stárnutí, je spíše než jeden konkrétní člověk (či vypravěč) hlavním hrdinou románu švýcarského spisovatele a psychiatra Waltera Vogta – stárnutí jako neodvratný úkaz, jako pomalý, plazivý proces, jenž mění jak konkrétní fyzické tělo, tak vnímání člověka, jeho vztahy a pocity. Podle autora je ovšem stárnutí rovněž proces, který ovlivňuje celý vesmír, neboť stárne všechno včetně slunce, větru, celé přírody. A tak Vogtův román popisuje také neúprosné, postupné ničení přírody a zmenšování nám známého, lidského životního prostoru. Přesto „Stárnutí“ není hořká kniha; obsahuje totiž naději, jež vychází zejména z pasáží, které se věnují pozorování přírody, v nichž nenápadně a obezřetně rezonuje cosi jako touha po životě.

Překlad z německého originálu ALTERN Marie Voslářová

2022 , ISBN 978-80-87341-58-2, brož., 140 x 200 mm, 238 str.

Naše cena: 219 Kč
Doporučená prodejní cena: 258 Kč